IT pakalpojumi

 Saņemt izaugsmi

 Programmēšana

Izstrādājam WEB projektus, aplikācijas un datu integrāciju risinājumus.

 Sistēmanalīze

Izstrādājam prasību specifikācijas, projektu konceptuālos modeļus un produktu prototipus. Veicam biznesa procesu analīzi.

 Konsultācijas

Sagatavojam projektu izstrādes novērtējumus, konsultējam datu drošības jautājumos, izveidojam projektu ideju prototipus un vizualizācijas, konsultējam interneta mārketinga jautājumos.

 Atvērtā koda tehnoloģijas

WEB risinājumu izstrādē izmantojam PHP un MySQL.

 Microsoft tehnoloģijas

Korporatīvo organizāciju projektos strādājam ar Microsoft tehnoloģijām: .NET c#, MS SQL, SSIS, Reporting Services, SharePoint.

 Ietvars

WEB projektu izstrādē izmantojam mūsu izstrādātu ietvaru "Dx", kas nodrošina ātru un kvalitatīvu procesu vadības sistēmu izstrādi uzņēmumiem un organizācijām - CRM, lietvedībai, projektu vadībai un ražošanas procesu vadībai.